Opłaty

Opłaty:

Roczna opłata za dziecko wynosi: £240

  • opłata może być rozłożona na semestry - wysokość opłaty za semestr wynosi: £80
  • opłata za każde dodatkowe dziecko jest mniejsze o £20 (czyli za pierwsze dziecko rodzic płaci £80 za drugie £60 ,trzecie £40 itp.)

 

W klasach młodszych istnieje opłata za dyżury w wysokości £20 - opłata ta jest zwracana na koniec roku (lub przechodzi na rok następny) jeśli rodzic wywiązał się z zadeklarowanych dyżurów. 

 

DANE DO PRZELEWU:

MetroBank: Polish Saturday School

Account number: 21585275

Sort code: 23-05-80